Odda kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter

Soknerådet i Skare

Soknerådet i Skare

Soknerådet for perioden 2019-2023 består av:

Steinar Tokheim   - leiar
Kjetil Borge   
Sigrid Lygre 
Lillian Akse
Aud Skår Straumsøy
Liv Jordan
Carsten Mrusek  - sokneprest