Odda kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter

Soknerådet i Skare

Soknerådet i Skare

Soknerådet for perioden 2015-2019 består av:

Medlemmer:
Steinar Tokheim   - leiar
Kjetil Borge   - nestleiar 
Gunvor Stana Seljestad   
Ingrid Kråkevik Løyning   
Sigrid Lygre   
Torhild Vårdal  
Arne Nataas   - sokneprest
 
Varamedlemer
Marit Lien Isdal   
Jon Løyning   
Olav Skare   
Inger Synnøve Strømskag   
Gunnhild Jordal