Odda kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter

Menighetsrådet i Tyssedal

Menighetsrådet i Tyssedal

Menighetsrådet for perioden 2015-2019 består av:

Medlemmer
Airin Nesse  - leder
Sigbjørn Kvitno  - nestleder
May Søfteland   
Monica Synnøve Knudsen   
Margrethe Ølberg  - sokneprest
 

Varamedlemmer
Ann Karin Larsen
Per Holand
Frode Olsen
Torgeir Mannsåker