Odda kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter

Soknerådet i Odda

Soknerådet i Odda

Soknerådet for perioden 2015-2019 består av:

Medlemmer
Åse Kaland  
Anna Maria Kråkevik  - leiar
Anne Marit Buer  
Jarle Vangen   
Tore G. Mathiassen   
Anlaug Øyre   
Margrethe Ølberg  - sokneprest
 
Varamedlemer
Tor Magne Vikane   
Barbro Grønlien   
Torhild Margrethe Austrått Kristensen   
Anita Bang   
Kjersti Schaathun Andersen